องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 143
contact_mail ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์หยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
photo อุทยานธรณีชัยภูมิ (ชัยภูมิจีโอพาร์ค ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file ** อุทยานธรณีชัยภูมิ (ชัยภูมิจีโอพาร์ค)** poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8]
photo ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล 1-3 ของทุกโรงเรียน ทั้งรัฐและเอกชน เป็นการชั่วคราว 14 วัน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคำขวัญจังหวัดชัยภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
photo ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
photo ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
photo ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
photo ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
photo ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
photo ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
photo ข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
photo ข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เรื่อง การจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
photo ข้อบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2545 และ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
photo ข้อบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
photo การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร