องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิบริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 98
account_circle โครงสร้างกิจการสภา
(นายพิมพา เชื้อศิริ)
ประธานสภา
(นายพิมพา เชื้อศิริ)
ประธานสภา
(นายยุ่ง ปลื้มกมล)
รองประธานสภา
(นายยุ่ง ปลื้มกมล)
รองประธานสภา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
เลขานุการสภา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
เลขานุการสภา
(นางสาวฐิติพร เปรมใจ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
(นางสาวฐิติพร เปรมใจ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
(นางสาววรรณา ชาติทหาร)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
(นางสาววรรณา ชาติทหาร)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
(นางสาวละมัย ภูมิคอนสาร)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
(นางสาวละมัย ภูมิคอนสาร)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
(นายบุญเกิด แตงทิพย์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
(นายบุญเกิด แตงทิพย์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
(นายสุหรี ต่อวิญญา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
(นายสุหรี ต่อวิญญา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
(นายบุญส่ง คำเพชรดี)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
(นายบุญส่ง คำเพชรดี)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
(นายประศกดิ์ ตู้ภูมิ)
สมาชิกสภา อบต.หมุ่ที่ ๘
(นายประศกดิ์ ตู้ภูมิ)
สมาชิกสภา อบต.หมุ่ที่ ๘
(นายสด บุญบำรุง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
(นายสด บุญบำรุง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
ผู้บริหารองค์กร
(นายธนกฤต มาตรวงษ์)
นายก อบต.ทุ่งนาเลา
โทร : 0878568109
(นายธนกฤต มาตรวงษ์)
นายก อบต.ทุ่งนาเลา
โทร : 0878568109
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัด อบต.ทุ่งนาเลา
(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)
ปลัด อบต.ทุ่งนาเลา