องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
camera_alt ภาพกิจกรรม
รับรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ [1 มิถุนายน 2565]
พิธีรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ [27 พฤษภาคม 2565]
โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [17 พฤษภาคม 2565]
กิจกรรมอบรมส่งเสริมการทำสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ณ ชุมชนบ้านนาเลา หมู่ที่ 1 [12 พฤษภาคม 2565]
จัดทำผีเสื้อเพื่อนำไปใช้ประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง [29 เมษายน 2565]
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทาง [26 เมษายน 2565]
ร่วมพิธีเปิดประเพณีบุญเดือน 4 ไทคอนสาร ประจำปี 2565 [1 เมษายน 2565]
มอบค่าพาหนะในการเดินทางการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ [7 มีนาคม 2565]
การพิจารณาคัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2565 [14 กุมภาพันธ์ 2565]
การอบรม โครงการอบรมองค์ความรู้แก่ อสม. ด้านการตรวจโควิด- 19 ด้วยตนเอง โดยชุดตรวจ ATK [4 กุมภาพันธ์ 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 - 10 (ทั้งหมด 239 รายการ)