messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับงานสาธารณสุข กองการศึกษาฯ จิตอาสา และผู้บริหาร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค ประจำปี 2566 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 จนครบจำนวน 11 หมู่บ้าน
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา