องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
รายละเอียด : วันที่ 26 เม.ย. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากนายสุรัตน์ ภูมิคอนสาร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เป็นประธานพิธี และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ บรรยายให้ความรู้การคัดแยกขยะประเภทต่างๆ และฝึกสอนการคัดแยกขยะแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน ให้กับคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชน หมู่ที่ 1และประชาชนกลุ่มเป้าหมายชุมชนบ้านนาเลา
ผู้โพส : admin