ชื่อเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิ ว่ากรมการปกครอง อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำพระราชบัญญัติ การจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. เพื่อควบคุมการจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง ***จึงขอประชาสัมพันธ์ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดฯ และประชาชน ร่วมรับฟัง และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับหลักการของการร่างพระราชบัญญัติการจัดมหรสพ ที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ในเว็บไซต์ของกรมการปกครอง แบนเนอร์
ชื่อไฟล์ : FUwzNvJThu103921.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้