ชื่อเรื่อง : ประกาศ ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : 42P4hfxTue93902.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : v8AGfxcWed24029.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้