ชื่อเรื่อง : ออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนาเลาที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยที่ผ่านมา และได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
รายละเอียด : วันที่ 24 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนาเลาที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยที่ผ่านมา และได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
ชื่อไฟล์ : Mv2wU0ATue20422.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้