ชื่อเรื่อง : กิจกรรมปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมในการแต่งกาย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
รายละเอียด : วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.นายธนกฤต มาตรวงษ์ นายก อบต.ทุ่งนาเลา พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมในการแต่งกาย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ในการนี้ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ไม่ให้/ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังการปฎิบัติหน้าที่ ณ.ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
ชื่อไฟล์ : dFveoZ7Thu30331.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vbAgd6TThu30337.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้